Masz pytanie?
Wyszukiwarka

Katalog Oase

Warto wiedzieć

 

Witamy na nowej i oficjalnej stronie sklepu internetowego Gordo Studio z produktami firmy Oase Living Water. Jako największy Autoryzowany Dystrybutor Oase w Polsce oferujemy wszystkim wykonawcom ogrodów atrakcyjne rabaty i certyfikowane szkolenia z zakresu budowy oczek wodnych i stawów kąpielowych. W naszym sklepie gwarantujemy najniższe ceny, zapewniamy fachowe doradztwo i porady ekspertów oraz udzielamy do 5 lat gwarancji. Gdy zapiszesz się do naszego newsletter'a, otrzymasz 5% rabatu na zakupione produkty.

Cennik OASE

Glony w oczku wodnym (zielenice, sinice i glony nitkowate) - jak walczyć z glonami

 • Jak skutecznie walczyć z glonami
  Jak skutecznie walczyć z glonami

Jak skutecznie walczyć z glonami w oczku wodnym lub w stawie kąpielowym?

 

Metody zwalczania glonów w oczkach wodnych i stawach. Problem z glonami. Co to są glony i jakie są ich rodzaje, jak je zwalczać?  Jak walczyć z glonami w wodzie? Zielenice, sinice i glony nitkowate. Jak najlepiej zwalczyć glony nitkowate? Jak pozbyć się glonów z oczka? Sprawdzone i skuteczne sposoby na glony w oczku.

 

Obecność glonów jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania każdego zbiornika wodnego. Zaopatrują wodę w tlen, będąc jego głównymi producentami i stanowią podstawowe, najniższe ogniwo łańcucha pokarmowego. Jednak zbyt duża ilość glonów w wodzie jest w stanie w krótkim czasie mocno zachwiać jej równowagą ekologiczną. Niepohamowany wzrost zielenic i sinic zmniejsza twardość węglanową i powoduje wahania wartości pH. Na rynku dostępne są różnorodne preparaty antyglonowe, a każdy z nich  przeznaczony jest do zwalczania innego składu gatunkowego glonów. Należy jednak pamiętać, że działanie tych środków z reguły jest ograniczona przy zbyt wysokim pH wody. Już przy wartości pH 8,5 trzeba się liczyć z brakiem widocznych efektów.

 

 

Zwalczanie glonów – problem z zielenicami, zielona woda w oczku wodnym lub w stawie ogrodowym

 

Namnażające się w oczku wodnym glony obniżają jego wartość estetyczną. Ich niekontrolowany rozwój może doprowadzić do zakwitów wody,  co z kolei sukcesywnie  doprowadza do zaburzenia równowagi biologicznej. Działalność człowieka powodująca powstawanie coraz większych ilości substancji mineralnych i organicznych (ścieki komunalne, nawozy sztuczne, gnojowica, obornik spłukiwany z pól itp.) skutkuje wzrastaniem żyzności wód, a to z czasem także staje się przyczyną zakwitów wody. Duże masy fitoplanktonu nagromadzone na wierzchnich warstwach zbiornika skutkują ograniczeniem dopływu światła słonecznego do jego głębszych warstw, co w konsekwencji powodować może  nawet całkowite wyhamowanie procesów fotosyntezy u roślin. Co więcej, produkty metabolizmu fitoplanktonu, a po zakończeniu zakwitu jego rozkładu, mogą mieć działanie toksyczne i prowadzić do drastycznego obniżenia zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie. Z reguły towarzyszy temu pogorszenie jakości wody, a więc walorów smakowych, zapachowych i oczywiście estetycznych. Ponadto, co potwierdziły badania naukowe, trucizny metaboliczne sinic mogą doprowadzić do alergii, astmy, egzemy, czy nawet ciężkich uszkodzeń nerwów u człowieka.

 

             Algosol      Algosol forte     FadenalgenVernichter     PhosLock AlgenStop    
Jak walczyć z glonami? Walka z glonami w oczku


Glony, tak jak wszystkie rośliny, do rozwoju potrzebują m.in.:

 • światła słonecznego
 • substancji odżywczych (w głównej mierze fosforanów)

Ograniczając te czynniki jesteśmy w stanie znacznie zredukować ilość glonów w naszym stawie lub oczku wodnym.

Dostęp światła można ograniczyć poprzez:

 • usytuowanie oczka wodnego w cieniu lub posadzenie roślin o liściach pływających
 • wykorzystanie środków AlgoSol i AlgoSol forte zawierających SpectroSorp, który odfiltrowuje odpowiedniej długości fale światła potrzebne dla rozwoju glonów.

Substancje pokarmowe niezbędne glonom do życia to przede wszystkim związki azotu, fosforu i potasu. Powstają one w głównej mierze na skutek rozkładu materii organicznej, bądź też dostarczane są z wodą wodociągową. Dlatego tak ważne jest regularne oczyszczanie zbiornika oraz stosowanie preparatów absorbujących potencjalne składniki odżywcze glonów.
 
 

            TeichFit       TeichStarter       ZeoPower

 

A oto jak radzić sobie krok po kroku z problemem glonów. Etapy walki z glonami w oczku wodnym lub stawie kąpielowym:

 
 

WARIANT I – w oczku znajdują się różne rodzaje glonów (powodujące zieloną wodę i zanieczyszczające zbiornik)

 

Glony w oczku wodnym - jak walczyć z glonami w oczku lub w stawie? Jak zwalczyć glony? Walka z glonami w zbiornikach wodnych. Zwalczanie glonów w oczku wodnym i stawie kąpielowym.

 
Etap 1 – badanie pH i KH

AquaCheck

 

Zachwiana równowaga biologiczna stawu może sprzyjać rozwojowi glonów. W przypadku wystarczającej twardości węglanowej (KH > 5) i wartości pH 8,3 parametry wody są stabilne, a występujące składniki (np. azotyny, azotany, amony) nie są szkodliwe. Jednak działanie środków przeciwglonowych jest ograniczona gdy woda ma odczyn zasadowy (pH powyżej 8,5). Pierwszym krokiem do zoptymalizowania parametrów wody jest kontrola wartości pH oraz KH (twardości węglanowej). Dla uzyskania precyzyjnych wyników skazane jest przeprowadzenie badania dwukrotnie: pierwsze rano około godziny 7.00, a drugie wieczorem około 19.00. Badanie można przeprowadzić na dwa sposoby: używając szybkich testów, dostępnych w walizce AquaCheck firmy lub dostarczając nam próbkę wody do zbadania - woda powinna być dostarczona kurierem lub osobiście w litrowej, szczelnie zamkniętej butelce najlepiej w przeciągu 24 godzin od pobrania.

 

 Wynik badania:

 

 1. Jeśli wartość pH mieści się w zakresie między 7,4 a 8,4 stopnia, a poziom KH osiąga wartość powyżej 5 stopni, oznacza to, że parametry wody są właściwe – można przejść do etapu nr 3.
 2. Jeżeli zaś wskaźnik pH jest zbyt wysoki/niski (czyli nie mieści się w granicach 7,4 – 8,4), bądź odnotujemy duże wahania pH między badaniem porannym, a wieczornym (rano wartość pH jest niższa!), a także w przypadku, gdy twardość węglanowa (KH) jest zbyt niska tj. poniżej 5 stopni dH należy przejść do etapu 2

 
Etap 2 – obniżanie pH i jego stabilizacja

 

W celu obniżenia pH możemy zastosować preparat TeichFit lub pH Minus, w zależności od zagęszczenia glonów w zbiorniku wodnym.

 

 
Woda w oczku wodnym lub stawie jest w dużym stopniu zanieczyszczona glonami

 

Jeśli glonów w zbiorniku jest bardzo dużo doradzamy zastosowanie środka pH Minus, który w ciągu 24 godzin obniży poziom pH do 8 stopni. Preparat ten jednak nie podwyższa twardości węglanowej, zatem nie jest w stanie ostatecznie ustabilizować wartości pH. W tym celu, po zminimalizowaniu ilości glonów, należy zastosować produkt stabilizujący TeichFit. Jednakże musimy pamiętać by nie używać tego preparatu jeżeli ilość glonów nie została wcześniej zredukowana, gdyż to mogłoby spowodować ich gwałtowny wzrost.
 

Oczko wodne lub staw  z niewielką ilością glonów

 
Przy małej ilości glonów w zbiorniku możemy zastosować preparat TeichFit natychmiast, dzięki czemu szybko obniżymy i ustabilizujemy wartość pH. Środek TeichFit dzięki opatentowanej substancji aktywnej CarbonAdd optymalizuje i stabilizuje najważniejsze parametry wody: pH, twardość węglanową i zawartość wapnia. Już po 3 dniach od zastosowania wyraźnie zostaje zwiększona różnorodność gatunkowa zooplanktonu i mikroorganizmów, dzięki czemu zminimalizowane zostają substancje szkodliwe. Ponadto TeichFit natychmiast neutralizuje metale ciężkie skumulowane w wodzie.
 

Instrukcja dawkowania preparatu TeichFit w zależności od twardości wody:

 

pH Minus

Wartość KH dawka

< 0,6°dH 4 torebki (a' 125 g) na 2000 litrów              
0,6 – 1,5°dH 3 torebki (a' 125 g) na 2000 litrów
1,5 – 2,5°dH 2 torebki (a' 125 g) na 2000 litrów
2,5 – 4,0°dH 1 torebka (a' 125 g) na 2000 litrów

 
 

Dawkowanie TeichFit
 
Etap 3 – zabezpieczenie przed powstawaniem nowych glonów i ich redukcja

 

Zwalczanie glonów może być bardzo uciążliwe, dlatego dużo łatwiej jest je zlikwidować we wczesnej fazie ich rozwoju, po czym zapobiegać ich ponownemu namnożeniu. W tym celu zalecane jest stosowanie środków przeciwglonowych oraz absorbenty fosforanów. Niestety większość produktów dostępnych na rynku działa tylko na wybrane gatunki glonów, nierzadko będąc niebezpieczne dla roślin i ryb. Przeważająca grupa takich preparatów charakteryzuje się wyłącznie działaniem redukcyjnym jedynie doraźnie, nie zabezpieczając zbiornika wodnego przed powstawaniem nowych glonów w przyszłości. Ponadto w wodzie o odczynie zasadowym, gdzie pH przekracza 8,5 stopnia, działanie większości środków zostaje całkowicie zahamowane. Środki przeciwglonowe jakie oferujemy, jako jedyne na rynku działają dwufazowo. Poza kluczową rolą, jaką jest zwalczanie wszystkich gatunków glonów w stawie, zabezpiecza zbiornik przed ponownym ich wzrostem.

 

Wybór środka przeciwglonowego zależy od ilości glonów w zbiorniku:

 


AlgoSol jest produktem zwalczającym wszystkie rodzaje glonów (zielenice, glony nitkowate, wiciowce), przy regularnym stosowaniu skutecznie zabezpieczającym zbiornik przed ich ponownym wzrostem. Zawarte w AlgoSol substancje aktywne (SpectroSorp) wyłapują i uniemożliwiają dotarcie do głębszych partii zbiornika określonych fal świetlnych potrzebnych glonom do przeprowadzania fotosyntezy, co w konsekwencji wyhamowuje wszelkie procesy biologicznych regulacji koniecznych do przemiany materii. Skutkiem jest zagłodzenie glonów, a więc ich całkowita eliminacja. Produkt należy stosować co najmniej 24 godziny przed lub po użyciu TeichFit.
 
AlgoSol forte działa na podobnej zasadzie, jednak zawiera znacznie większą ilość środka aktywnego. Z tego względu należy go stosować wyłącznie w przypadku silnego skażenia glonami. W celach prewencyjnych zalecamy użycie preparatu AlgoSol.

                                        SpectroSorp
 
Poza preparatami zwalczającymi glony bezpośrednio, zalecane jest stosowanie środków redukujących ich składniki odżywcze - głównie fosforany i azotyny.

W tym celu najprościej będzie użyć oczyszczonego zeolitu np. BioZeolit oraz środka wiążącego fosforany PhosLock AlgenStopp

 

BioZeolit jest warstwowym, odnawialnym i wysokowydajnym zeolitem do oczek wodnych i stawów kąpielowych. Wiąże substancje szkodliwe dla roślin i ryb, takie jak amoniak i fosforany. Można go stosować w filtrze lub bezpośrednio w wodzie stawowej. Potencjał każdego zeolitu jest ograniczony i zazwyczaj wyczerpuje się po około 6-8 tygodniach. Po tym czasie należy go wymienić albo zregenerować środkiem ZeoPower.


PhosLock-AlgenStopp jest jak dotąd najsilniejszym na świecie środkiem wiążącym fosforany do postaci nierozpuszczalnego minerału. W sposób nieprzerwany zmniejsza zawartość fosforanów w wodzie do wartości poniżej 0,035 mg/l, będących głównym składnikiem odżywczym glonów, przez co wyraźnie redukuje ich wzrost.  By uzyskać optymalne efekty, zaleca się stosowanie PhosLock AlgenStopp w odstępie 6 tygodni oraz po każdym zwalczaniu glonów.

 

Uwaga: Wystarczy 0,1 g fosforanu by powstało aż do 1 kg glonów w wodzie!!!

 

Wachania wartości PH w oczku wodnym

 
WARIANT II  - oczko wodne z glonami nitkowatymi i sinicami


Glony nitkowate w oczku wodnym - jak walczyć z glonami nitkowatymi? Jak zwalczyć glony nitkowate? Walka z glonami nitkowatymi. Zwalczanie glonów nitkowatych w oczku wodnym i stawie kąpielowym.
 
Glony nitkowate rozwijają się wyłącznie w wodzie przejrzystej, pozbawionej zielenic oraz nasyconej dużą ilością fosforanów. Zazwyczaj pojawiają się w zbiornikach dobrze nasłonecznionych i wyposażonych w system filtracji. Z uwagi na budowę glonów nitkowatych nieskuteczna będzie lampa UVC, gdyż pompa filtracyjna umieszczona w zbiorniku nie jest w stanie ich do niej przetransportować. Jedynym efektywnym sposobem walki z glonami nitkowatymi jest:
 

 • mechaniczne usuwanie przy pomocy odkurzacza do szlamu lub ręcznie
 • absorpcja fosforanów z wody
 • zwalczenie glonów nitkowatych przy użyciu preparatów na glony nitkowate

 

Poniżej przedstawiamy krok po kroku jak skutecznie walczyć z glonami nitkowatymi w oczkach wodnych i stawach kąpielowych.

 

Etap 1 – badanie pH i KH

 

Zachwiana równowaga biologiczna stawu może sprzyjać rozwojowi glonów. W przypadku wystarczającej twardości węglanowej (KH > 5) i wartości pH 8,3 parametry wody są stabilne, a występujące składniki (np. azotyny, azotany, amony) nie są szkodliwe. Jednak działanie środków przeciwglonowych jest ograniczona gdy woda ma odczyn zasadowy ( pH powyżej 8,5). Pierwszym etapem do zoptymalizowania parametrów wody jest kontrola wartości pH oraz KH (twardości węglanowej). Dla uzyskania precyzyjnych wyników skazane jest przeprowadzenie badania dwukrotnie: pierwsze rano około godziny 7.00, a drugie wieczorem około 19.00. Badanie można przeprowadzić na dwa sposoby. Używając szybkich testów Soll, dostępnych w walizce AquaCheck firmy Soll lub dostarczając próbkę do zbadania dystrybutorowi.


Wynik badania wody z oczka wodnego lub stawu kąpielowego:
 1. Jeśli wartość pH mieści się w zakresie między 7,4 a 8,4 stopnia, a poziom KH osiąga wartość powyżej 5 stopni, oznacza to, że parametry wody są właściwe – można przejść do etapu nr 3
 2. Jeżeli zaś wskaźnik pH jest zbyt wysoki/niski (czyli nie mieści się w granicach 7,4 – 8,4), bądź odnotujemy duże wahania pH między badaniem porannym, a wieczornym (rano wartość pH jest niższa!), a także w przypadku, gdy twardość węglanowa (KH) jest zbyt niska tj. poniżej 5 stopni dH należy przejść do kroku nr 2.
 
Etap  2 – obniżanie poziomu pH wody     

 

Jeśli glonów w zbiorniku jest zbyt dużo zalecane jest zastosowanie środka Soll PH Minus, który w ciągu 24 godzin obniży poziom pH do 8 stopni. Preparat ten jednak nie podwyższa twardości węglanowej, zatem nie jest w stanie ostatecznie ustabilizować wartości pH. W tym celu, po zminimalizowaniu ilości glonów, należy zastosować produkt stabilizujący TeichFit. Jednakże musimy pamiętać by nie używać tego preparatu jeżeli ilość glonów nie została wcześniej zredukowana, gdyż to mogłoby spowodować ich gwałtowny wzrost.

 

Etap 3 – redukcja glonów nitkowatych

 

Niestety przeważająca część środków likwidujących glony nitkowate dostępnych na rynku nie jest w stanie rozłożyć ich resztek. Po zastosowaniu preparatu należy ręcznie usunąć pozostałości glonów, gdyż stają się one obciążającą biotop biomasą, w krótkim czasie stając się bardzo toksyczne. W walce z glonami nitkowatymi polecamy zastosowanie produktu FadenalgenVernichter firmy Soll, który poprzez aktywny tlen natychmiast oddziałuje na glony nitkowate i sinice powodując ich zamieranie. Co więcej, środek zawiera specjalne bakterie, które rozkładają obumarłe glony polepszając w ten sposób jakość wody oraz działa profilaktycznie przeciw zakażeniu pasożytniczemu i branchimykozie u ryb. FadenalgenVernichter jest preparatem czysto mineralnym. Nie zawiera metali ciężkich, jest bezbarwny i w krótkim czasie ulega całkowitemu rozkładowi. Efekty jego działania stają się widoczne już po 24 godzinach od zastosowania. W celu zabezpieczenia zbiornika przed ponownym powstawaniem glonów nitkowatych należy stosować FadenalgenVernichter regularnie co tydzień w dawce 20g na każde 1000 litrów wody. Rozwiązaniem alternatywnym do powyższego jest zastosowanie Soll Algosol, który dzięki procesowi SpektroSorp filtrującemu odpowiednie długości fal świetlnych nie dopuszcza do procesu fotosyntezy glonów, przez co blokuje ich rozwój. Środek należy stosować regularnie. Poza preparatami zwalczającymi glony bezpośrednio i w tym wariancie zalecane jest stosowanie środków redukujących ich składniki odżywcze, czyli w głównej mierze fosforany i azotyny. W tym celu należy użyć oczyszczonego zeolitu np. BioZeoli, a także środka wiążącego fosforany Soll PhosLock AlgenStopp. Zawsze w takich przypadkach stosujemy też prepart bakteryjny EcoGerm Ponds.

 
Etap 4 – stabilizacja pH wody w oczku wodnym lub stawie kąpielowym

 

Ustabilizowanie wartości pH w zbiorniku jest kluczową kwestią w utrzymaniu optymalnych parametrów wody. Wzrost pH równa się zmianie odczynu. A to minimalizuje działanie środków prewencyjnych. Może stać to się przyczyną szybkiego nawrotu glonów, a więc wtórnej destabilizacji zbiornika. By łatwo i szybko temu zapobiec proponujemy zastosowanie profesjonalnego środka Soll TeichFit, który dzięki opatentowanej substancji aktywnej CarbonAdd optymalizuje i stabilizuje najważniejsze parametry wody: pH, twardość węglanową i zawartość wapnia. Już po 3 dniach od zastosowania wyraźnie zostaje zwiększona różnorodność gatunkowa zooplanktonu i mikroorganizmów, dzięki czemu znacznie zredukowane zostają substancje szkodliwe. Ponadto TeichFit natychmiast neutralizuje metale ciężkie skumulowane w wodzie, pozostawiając nasz zbiornik w jak najlepszej kondycji.

UWAGA: Zalecamy regularne badanie i analizy wody w stawach i oczkach wodnych w celu zapobiegania powstawaniu glonów wszelkiego rodzaju. Nasza firma dysponuje niezbędną aparaturą do przeprowadzania takich testów.

 

Jak walczyć z glonami nitkowatymi

 

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące glonów w oczku wodnym lub stawie kąpielowym i podstawowych parametrów wody

 

Pytanie 1:

 

W jaki sposób można walczyć z plagą glonów w oczku?

 

Istnieje wiele przyczyn wykwitu glonów w zbiornikach wodnych, np. nadmierna ilość składników odżywczych spowodowanych przekarmieniem ryb lub rozkład liści opadających na dno oczka. Dodatkowymi przyczynami mogą być niesprzyjająca pogoda, niedogodna lokalizacja oczka (za dużo słońca) lub za duża ilość ryb w stawie. Najlepiej skontaktować się naszą firmą w celu ustalenia przyczyn zakwitu glonów. Przetestujemy Państwa wodę i zalecimy odpowiedni system filtrujący lub zaoferujemy pomoc w stosowaniu właściwych preparatów do zwalczania glonów.
 

 

Pytanie 2:

 

Czy istnieją naturalne metody ochrony przed zbyt dużym rozrostem glonów?

 

Tak. Odpowiednia ilość roślin wodnych (przynajmniej 1/3 powierzchni oczka lub stawu) i regularne dodawanie bakterii typu EcoGerm pomagających zbilansować nadmierną ilość składników odżywczych w wodzie.
 

 

Pytanie 3:

 

Jaki jest najprostszy sposób, aby obniżyć współczynnik PH wody w oczku?

 

Jedną z przyczyn zby dużego współczynnika pH wody w oczku może być wydzielanie się dwutlenku węgla poprzez zbyt intensywne napowietrzanie stawu. Wówczas pomóc może zminimalizowanie przepływu wody przez wodospad oraz odpowiednie dostosowanie parametrów pompy. Na zwiększenie współczynnika pH mają również wpływ wszystkie rodzaje cementowych bloków, krzemionkowych cegieł i elementy betonowe zanurzone w wodzie. Zmiana tych materiałow na inne mogłaby przyczynić się do uregulowania PH wody. Zastosowanie specjalnego torfu do stawu ogrodowego pomoże zredukować przesadnie wysoki współczynnik pH. Taki torf działa dosyć powoli ale za to długofalowo. Polecamy też preparat PH Minus dla uzyskania szybkiego efektu. Z przyjemnością doradzimy Państwu sposób dodatkowych pomiarów parametrów wody, oraz zaoferujemy efektywne środki do obniżenia pH.

 

 

Pytanie 4:

 

Jaki jest dobry i skuteczny środek na glony nitkowate w oczku wodnym?

 

Glony nitkowate wskazują na zdrową wodę w naszym zbiorniku, jednak mimo to są często estetycznym koszmarem posiadaczy oczka wodnego. FadenalgenVernichter (likwidator glonów nitkowatych) jest szybkim i skutecznym lekarstwem na glony nitkowate. Jest całkowicie biologiczny, wolny od herbicydów (środków chwastobójczych) i całkowicie usuwa wszystkie glony nitkowate. Ważne aby przed jego użyciem woda była odpowiednio natleniona a jej temperatura nie powinna być niższa niż 10 °C. Likwidator glonów nitkowatych działa przez około 6 - 8 tygodni.. Efekty jego działania są widoczne już po 24 godzinach od zastosowania. Jako profilaktykę polecamy stosowanie Phoslock Algenstopp i BioZeolit, są to produkty skutecznie absorbujące fosforany, co wpływa na ograniczenie wzrostu glonów nitkowatych.

 

 

Pytanie 5:

 

Czy lampy UV naprawdę pomagają w zwalczaniu glonów?

 

Tak, jednak tylko przeciwko glonom mulistym (zielenice, zawiesiny koloidalne), które czynią wodę mętną lub zieloną. Lampy UVC nie działają na glony nitkowate. Użycie samej lampy UV stanowi w tym przypadku znikomą pomoc, gdyż tylko zbija ona glony. Dodatkowo powinien być zainstalowany filtr strumieniowy biegnący od lampy UV, którego zadaniem jest przefiltrowywanie kępek glonów. Odpowiedni filtr znajdą Państwo w ofercie naszego sklepu. Podczas używania lamp UV koniecznie należy stosować preparty bakteryjne z lini EcoGerm.

 


Pytanie 6:
 

Jak można samemu sprawdzić jakość wody w oczku wodnym?
 

W tym celu polecamy walizkę Aquacheck - mogą ją Państwo użyć, aby łatwo określić następujące parametry wody:

 • Twardość węglanową,
 • Współczynnik pH,
 • Stopień twardości wody
 • Zawartość Azotynów

 

 

Pytanie 7:

 

Dlaczego powstaje piana w strumieniach i przy kaskadach? Jak można temu zapobiec?

 

Piana w oczku wodnym wskazuje na zachwianie równowagi biologicznej z podwyższonym współczynnikiem pH wody lub zbyt dużej ilości białka w wodzie. Pierwszym zalecanym krokiem jest sprawdzenie jakości wody (analiza parametrów wody) i zastosowanie środków stabilizujących np. TeichFit i EcoGerm Ponds W miejscu spadania wody zaleca się zrobienie stopnia z dużą ilością żwiru.

 

 

Pytanie 8:

 

Czy małże w oczku wodnym mogą poprawić jakość wody i czy to prawda, że hamują rozwój glonów?

 

Małże w oczku wodnym to bardzo dobry pomysł. Przefiltrowują one do kilkunastu litrów wody dziennie i oddzielają substancje jadalne od niejadalnych, które następnie spajają śluzem i wyrzucają przez syfon wylotowy w postaci tzw. algutynatów. Małże wiążą biogenne pierwiastki (azot i fosfor) co doskonale wpływa na jakość i parametry wody w naszym oczku lub stawie. Minimalna głębokość oczka wodnego lub stawu  z małżami wynosi ok. 80 cm., dno powinno być wysypane żwirkiem lub piaskiem kwarcowym.

 

 

Pytanie 9:

 

Czy ryby w oczku wodnym mogą przyczynić się do zwiększenia ilości glonów?

 

Zdecydowanie tak. Zakłada się, że ilość ryb nie powinna przekraczać 1kg na 1000 litrów wody w oczku wodnym lub stawie. Trzeba się jednak liczyć z szybkim powiększaniem się naszej hodowli. Ilość ryb powinna być stale sprawdzana i wyrównywana w miarę potrzeb. Nadmierna ilość ryb w oczku powoduje zmętnienie wody, wykwit glonów, zniszczenia roślin wodnych i częstsze choroby samych ryb.

 

 

Pytanie 10:

 

Zielona woda w stawie i oczku wodnym. Co robić?

 

Zielona woda jest skutkiem masowego rozwoju glonów (zielenic). Glony rozmanażają się szczególnie silnie w wodzie bogatej w substancje odżywcze, czyli zawierającej fosforan. Często można zaobserowować bardzo wysokie wartości pH. Wywiera to negatywny wpływ na florę i faunę. Środki zapobiegawcze do zwalczania glonów (AlgoSol, AlgoSol Forte) oraz późniejsze wiązanie fosforanu przy pomocy PhosLock AlgenStopp, aby zapobiec rozwojowi glonów.

 

 

Pytanie 11:

 

Staw jest mocno zamulony, jak rozwiązać ten problem?

 

W każdym stawie tworzy się z czasem muł stawowy, np. poprzez liście, resztki pożywienia i odchody ryb. Prowadzi to do procesów gnilnych, zmętnienia oraz powstawania nieprzyjemnych zapachów. Dlatego też, muł stawowy powinien być regularnie usuwany. Mechanicznie ingerencje w stawie nie są zalecane, ponieważ muł ulega zawirowaniom, a związane w mule fosforany  (główny składnik odżywczy glonów) zostają uwolnione, co może prowadzić do kwitnienia glonów. Dzięki EcoGerm Ponds nie musisz już odsysać mułu. To jedyny w swoim rodzaju produkt, który dzięki wysoce aktywnym mikroorganizmom w efektywny sposób usuwa osad, nie powodując przy tym uwalniania związanych w mule fosforanów.  Optymalne okresy zastosowania to wiosna i jesień.

 

 

Pytanie 12:

 

Woda w oczku wodnym nieprzyjemnie pachnie.

 

Nieprzyjemny zapach wody jest ostatecznym sygnałem do działań. Zalegające biogazy w znacznym stopniu zagrażaja biotopowi. Natychmiastową pomoc przeciw niezwykle trującym biogazom stanowi SauerstoffAktiv. Prócz nautralizacji trucizny, zwiększa aktywność ryb i wspomaga ich zdrowie. Bezpośrednio po tym należy zastosować EcoGerm Ponds po to, by zapobiec ponownemu powstawaniu trujących biogazów.

 

 

Pytanie 13:

 

Ryby pływają przy powierzchni wody i ciężko oddychają.

 

Ryby pływają przy powierzchni i zachowują się w podejrzany sposób. Dochodzi do tego często w lecie. Stan ten jest niezwykle poważny i należy niezwłocznie działać. SauerstoffAktiv reguluje zawartość tlenu, a stan ryb poprawia się w ciągu kilku minut. Preparat powinien być stosowany również profilaktycznie w przypdaku wysokich temperatur.

 

 

Pytanie 14:

 

Jak zwalczyć sinice w stawie?

Sinice nie są glonami w konwecjonalnym rozumieniu, ponieważ w ich przypdaku mamy doczynienia z cyjanobakteriami. Pachną one słodkawo, pozostawiają na powierzchni stawu oleisty, niepołyskujący film i są szkodliwe również dla ludzi. Z uwagi na to, że sinice wydzielają podczas obumierania truciznę, ważne jest, by w trakcie ich zwalczania postępować niezwykle ostrożnie. AlgoSol stosowany przez pięć dni, każdorazowo  z 1/5 normalnej dawki to bezpieczna droga do zwalczenia sinic.

 

 

Pytanie 15:

 

Jak przygotować staw ogrodowy do zimy?

 

Staw musi zostać odpowiednio przygotowany na zimę, aby zapewnić przeżycie ryb. Zaleca się buforowanie twardości węglanowej, ponieważ właśnie jesienią i zimą do stawu dostaje się dużo śniegu oraz kwaśnego deszczu, co prowadzi do wahań wartości pH. Dlatego też przed zimią należy ustabilizować istotne parametry wody np. przy pomocy TeichFit. W zimie liście, resztki pokarmu oraz odchody ryb przekształcają się w fosforany, które wiosną wraz z oierwszymi promieniami słońca prowadzą do kwitnienia glonów. Aby w długofalowy oraz efektywny sposób wiązać fosforany, jesienią oraz systematycznie również w okresie zimowym w odstępach 6 - tygodniowy zastosować PhosLock AlgenStopp. Przeżycie ryb pod wodą zapewnią tabletki SauerstoffDepot.

 

 

Pytanie 16:

 

Wydajnośc filtra do oczka wodnego lub stawu ogrodowego wyraźnie spada. Co zrobić?

 

Często po kilku latach, a czasem już nawet po kilku miesiącach wydajność filtra spada w wyraźny sposób. Ważne jest, aby przy pierwszym uruchomieniu i po każdym oczyszczaniu filtra zastosować pomocniczo specjalne bakterie filtracyjne. Optymalne w przypadku pierwszego uruchomienia jest zastosowanie produktu EcoGerm Starter. Te wysoce aktywne mikroorganizmy zwiększają efektywną wydajność filtra. Substancje mineralne, pierwiastki śladowe oraz witaminy wzmacniają szczepy bakterii i zapewniają tym samym doskonałe rezultaty filtracji.

 

 

Pytanie 17:

 

Jak zagwarantować optymalne parametry wody karpiom Koi?

 

Koi jest szczególnie wrażliwą rybą i dlatego musi mieć zagwarantowane optymalne parametry wody. TeichFit reguluje wszelkie ważne parametry, dzięki czemu królowie stawu zyskują niezwykle intensywne barwy i długo żyją. Dodatkowo polecamy zastosowanie złoża filtracyjnego z aktywowanego zeolitu o nazwie BioZeolit.

 

 

Pytanie 18:

 

Azotyn,azotan i amoniak - Jak szybko obniżyć ich poziom w wodzie w oczku wodnym lub w stawie?

 

Zawsze należy kontrolować te trzy parametry. Zbyt wysokie wartości muszą zostać niezwłocznie obniżone by umożliwić przeżycie mieszkańców stawu. EcoGerm Starter i EcoGerm Ponds działają w niezwykle krótkim czasie i w efektywny sposób obniżają podwyższone wartości tych groźnych substancji.

 

 

Galeria

Czysta wodna bez glonów

Czysta wodna bez glonów

Jak walczyć z glonami

Jak walczyć z glonami

Odkurzanie glonów w oczku

Odkurzanie glonów w oczku

Glony w oczku wodnym

Glony w oczku wodnym

Rodzaje glonów

Rodzaje glonów

Walka z glonami

Walka z glonami
Facebook